• முகப்பு
  • செய்திகள்

பால்வீதியில் புதிய கிரகங்கள்

சூரிய குடும்பத்தின் பால்வீதிக்கு வெளியே முதல்முறையாக புதிய கிரகங்களை கண்டுபிடித்து அமெரிக்க விஞ்ஞானிகள் சாதனை படைத்துள்ளனர். நமது பால்வீதியில் புதிய கிரகங்கள் இருப்பதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஏற்கனவே கண்டறிந்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், முதன் முதலாக நமது சூரிய குடும்பத்தின் பால்வீதிக்கு வெளியே விண்வெளி மண்டலத்தில் புதிய கிரகங்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்காவில் உள்ள ஒகலாமா பல்கலைக்கழகத்தின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த கிரகங்களை கண்டுபிடித்து சாதனை படைத்துள்ளனர். நாசாவில் உள்ள சந்தரா எஸ்ரே ஆய்வகத்தின் உதவியுடன் ஜின்யூ டாய் எடுவர்டு கெர்ராஸ் உள்ளிட்ட ஆராய்ச்சியாளர்கள் இணைந்து புதிய கிரகங்கள் இருப்பதை ஆதாரபூர்வமாக கண்டறிந்துள்ளனர்.

விண்வெளி ஆய்வில் மற்ற நாடுகளை விட அதிகளவில் முன்னேற்றமும் அதற்கான கட்டமைப்பு கொண்ட நாடு அமெரிக்கா. அங்குள்ள நாசாவில் பல கோடி மைல் அப்பால் இருக்கும் கிரகங்களையும் பால்வீதிகளை பார்க்கும் சக்தி வாய்ந்த ரெலஸ்கோப்புகள் மற்றும் நவீன கருவிகள் உள்ளன. முதன் முதலாக நமது சூரிய குடும்பத்தின் பால்வீதிக்கு வெளியே விண்வெளி மண்டலத்தில் புதிய கிரகங்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்காவில் உள்ள ஒகலாமா பல்கலைக்கழகத்தின் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த கிரகங்களை கண்டுபிடித்து சாதனை படைத்துள்ளனர். மைக்ரோலென்சிங் நுண் தொழில்நுட்பம் மூலம் இவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இந்த கிரகங்கள் 3.8 பில்லியன் ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் அமைந்துள்ளதாகவும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த கிரகம் இருப்பதை மட்டுமே நம்மால் உறுதி செய்ய முடியும் என்றும் பல ஆயிரம் கோடி மைல்களுக்கு அப்பால் இந்த கிரகம் உள்ளதால் அவற்றின் தட்பவெட்பம் சூழ்நிலை குறித்து தெரியவில்லை என்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.